Cartref > Newyddion > Cynnwys

Mantais Rack Dillad

Jul 24, 2017

Ffordd o fyw fodern, gan wneud raciau sychu yn fwy poblogaidd, Rack Dillad er bod y math o raciau sychu yn llawer iawn, ond ei heffeithiolrwydd ar y brand. Mae raciau dillad rhyngrwyd i'w gweld ym mhob man â deg brand, Rack Dillad ond ar gyfer y brand hongian, mae'n anodd cymharu, ar ôl popeth, raciau na datblygu manteision brand mwy o fanteision.

1. Gall diwydiant rac dillad adeiladu eu siopau eu hunain, Rack Dillad ond ni fydd y diwydiant crogwr o leiaf ddeng mlynedd bron i unrhyw storfa. Yn y bôn, mae rhesi sychu yn amrywio o gannoedd o ddoleri, mae mil ouan, dwy fil o ddoleri yn arferol, ond mae'r hongian yn ei wneud? Mae crog ychydig bent, ychydig ddoleri drud, Rack Dillad y mae'n hawdd gweld y gwahaniaeth rhwng y ddau elw. Os ydych chi'n adeiladu siop hongian, efallai na fydd elw Rackiau yn elw mis yn ddigon rhent siopau, cyfleustodau.

2. Y rhesymau dros y cysyniad defnydd. Gellir defnyddio raciau sychu fel math o ddodrefn, o safbwynt siopa'r defnyddiwr, cyn belled â'u hoff neu gryf, nid yw prisiau uchel Dillad Dillad yn bwysig, ac addurniadau modern uchel, yn sicr yn defnyddio raciau brand uchel . Ond ar gyfer y hongian, ni fydd y rhan fwyaf o bobl ar gyfer crogwr bach i wastraffu ynni, mae rhai defnyddwyr o'r farn y gellir defnyddio raciau ar y llinell, Rack Dillad, nid oes angen prynu'n rhy dda, nid oes angen prynu hongian brand, mae hyn Cysyniad meddiannu Mwy na 70% o'r farchnad ddefnyddwyr.

3. O safbwynt gwasanaeth ôl-werthu, raciau brand Dillad Rack os oes problem, gallwch chi ei atgyweirio, yn y bôn, dwynwch y gost o gynnal a chadw. Fodd bynnag, nid yw'r brand yn yr un hongian, os nad yw'r problemau hongian, nid yw'n atgyweiriad, ac yn y bôn, mae newid yn uniongyrchol. Nid yw'n anodd gweld yma, Rackiau Dillad Rack sychu a hongian yn wahanol, fel bod rhai o'r gwahaniaethau yn ôlmarket.

Mae hanes hir yn Hanger yn ein gwlad, gellir ei olrhain yn ôl i Rwsia Zhou, Rack Dillad ond yna mae'r hongian yn fath o ddodrefn, Rack Dillad o gyfaint a phwysau crogwyr modern sawl gwaith neu hyd yn oed sawl gwaith. Hynny yw bod y hongian hynafol a'r hongian fodern yn wahanol, Mae Rack Dillad yn yr hongian hynafol yn fwy hanesyddol. Yn gyffredinol, mae'r hongian yn awyrgylch diwylliannol a diwylliannol.

Mae dyfeisio hongian Tsieina yn adlewyrchiad o gynnydd bywyd, Mae Rack Dillad am leoli dillad yn rhoi pwys mawr ar benodol i silffoedd dillad hongian i'w gosod. Mae datblygiad hongian Tsieina wedi mynd trwy gyfnod hanesyddol pwysig iawn, Rack Dillad o silffoedd Brenhinol Zhou, gwanwyn ac hydref y goedwig, raciau cân pren Brenhinol y Cân, rheseli cât wedi'u cerfio Brenhinol Ming i'r Brenin Qing tuag at y silffoedd, wedi Wedi datblygu esblygiad hir, Parhau i symud ymlaen.